ECA Young Team at the VIII Congress of ACCID in Barcelona

The ACCID (Catalan Association of Accounting and Management) organizes the Eighth Catalan Accounting and Management Congress, which will take place on June 6 and 7, 2019 , at the IQS School of Management .

ECA Young Team is honored to be invited by our Calalan colleagues to animate a worshop about “How to develop a digital and european network between clients and young chartered accountants in 2019”.

In a time of extreme complexity due to: globalization, growing regulations, changes in governance, digital technological disruption, also increase the expectations of professionals related to accounting, be it business, professional or academic environment, and in these circumstances The Congress becomes an appointment of maximum interest.

The Congress program will include different conferences with topical topics, and simultaneous work sessions will be held in which contents related to the accounting, financial and management control areas will be discussed.

In addition, it will include the annual meeting of the Association of Professors of Accounting and Control. As in the previous editions, which had an average of 800 attendees, we hope that this edition will be of the highest interest for professionals, academics and students.

Thanks to the collaboration agreement between OMNIA Science and the ACCID, referring to the VIII Catalan Congress of Accounting and Management, a special issue of the magazine Intangible Capital will be published, which will publish the articles of academic communications that are present at the VIII Congress.


L’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) organitza el Vuitè Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, que tindra lloc els dies 6 i 7 de juny de 2019, a l’IQS School of Management.

En un moment d’extrema complexitat degut a: globalització, regulacions creixents, canvis en la governança, disrupció tecnològica digital, també augmenten les expectatives sobre els professionals relacionats amb la comptabilitat, ja sigui del entorn empresarial, professional o acadèmic, i en aquestes circumstàncies el Congrés esdevé una cita del màxim interès.

El programa del Congrés inclourà diferents conferències amb temàtiques de màxima actualitat, i s’hi desenvoluparan sessions de treball simultànies en les que  es tractaran continguts relacionats amb els àmbits comptable, financer i del control de gestió.

A més, inclourà la trobada anual de l’Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control. Igual que en les edicions anteriors, que han comptat amb una mitjana de 800 assistents, esperem que aquesta edició sigui del màxim interès per als professionals, acadèmics i estudiants.

Gràcies a l’acord de col·laboració entre OMNIA Science i l’ACCID, referent al VIII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, s’editarà un número especial de la revista Intangible Capital, en la què es publicaran els articles de comunicacions acadèmiques que es presentin al VIII Congrés.